Customised News Solutions
english version
malay version

Ciri-ciri BERITA YANG AKTIF:

WN menyediakan berita yang dikemaskini setiap minit. WN membuatkannya lebih mudah untuk menapis tajuk utama berita dan gambar berita untuk Customised News. Semudah seperti memasukkan satu perkataan di mana perkataan itu mewakili berita anda yang menarik. Tajuk terkini atau gambar berita akan dipaparkan.

Ini menggambarkan cirri-ciri aktif Penyelesaian CN yang akan membuatkan laman anda lebih eksklusif.

Kemaskini secara automatic

WN menyediakan berita yang dikemskini setiap minit. WN membuatkannya mudah untuk menapis tajuk utama dan gambar berita untuk CNContact | Support | WN Network | CustomisedNews.com  © 2008