Customised News Solutions
english version
PEMBANGUNAN WEB - Membantu Kejayaan Perniagaan menjadi lebih cemerlang

Pembangunan Web menawarkan perkhidmatan pembangunan laman web yang professional dalam membantu kejayaan perancangan, rekabentuk, mengekalkan dan pasaran projek pembangunan web anda.

Kekuatan kami termasuklah rekabentuk yang kreatif dan segar, penuh dengan maklumat dan ciri-ciri web yang interaktif, e-newsletters, papan mesej dan forum.

Pembangunan Web menggunakan gabungan Microsoft Visual Basic, Active Server Pages, SQL Server dan rekebentuk web untuk mencipta muka web yang berkesan hamper setiap browser dan lebih berkesan untuk dibangunkan. Bila kita integrasikan teknologi ini di dalam laman web anda, akan akan mencapai keuntungan yang signifikan.

Focus kami adalah rupa yang bersih, loading yang cepat, rekabentuk laman web dan web page dengan pautan dan layout yang membolehkan pengunjung mencari apa yang dicari dengan cepat dan mudah.

Kami menawarkan perkhidmatan:
  • Rekabentuk laman web – dari satu muka hingga keseluruhan laman.
  • Pembangunan Multimedia
  • Programming - C++, Java, CGI,
  • Database integration - Access, DBase, and SQL
  • E-commerce - From online shopping to customer order management
  • Internet Marketing and Advertising
  • Web site statistics - Analysis of your site traffic
  • Web Site Hosting - Storage of Web sites on a Web Server
  • Domain Name Registration
  • Company Email Systems

Pembangunan web menyediakan ruang perniagaan dan organisasi yang boleh diperecayai dan kos yang efisyen iaitu penyelesaian terhadap keperluan anline mereka. Kami menggabungkan perkhidmatan dengan teknologi yang dapat menawarkan kepada pelanggan kami penyelesaian hos web yang cepat.

Ruang web Windows 2000 yang cepat

Ini adalah jumlah ruang fizikal terhadap pelayan kami yang menempatkan anda. Pakej ini termasuklah ruang yang mencukupi untuk laman web yang besar, memastikan laman anda boleh dipertingkatkan tanpa melibatkan kos diatas pertambahan ruang.

Akaun Persendirian FTP

Membenarkan anda untuk memasuki dan memuatnaik fail ke ruang web anda pada bila-bila masa..

Live Stats

Live Stats adalah pakej analisis laman web yang menyediakan statistik grafik secara masa nyata ke atas domain anda. Perkhidmatan ini akan memberi tahu anda bagaimana pengguna melalui laman anda, bila mereka mengunjunginya dan di mana mereka berada.

Email Forwarding

Ini adalah cirri-ciri yang penting di mana ia membenarkan anda mempunyai alamat email di domain anda tanpa batasan. Contohnya, info@yourdomain.com, office@yourdomain.com dan sebagainya. Semua email yang anda terima di alamat-alamat ini secara automatik akan di pindahkan ke email anda.


Contact | Support | WN Network | CustomisedNews.com  © 2008